Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Ikonogrāfija

 

Kristus ikonu pamattipi

 

1) Kristus "ne rokām darinātā" ikona

Pašu pirmo ikonu "uzgleznoja" pats Kristus atstājot savas sejas nospiedumu uz audekla.  Baznīcas Mantojumā par to tiek vēstīts šādi:

"Edesas ķēniņš Abgars, slims ar spitālību, aizsūtīja pie Kristus savu rakstvedi Ananiju ar vēstuli, kurā lūdza Kristu atnākt uz Edesu un viņu izdziedināt. Ananija bija mākslinieks, un Abgars uzdeva viņam uzgleznot Glābēja tēlu, ja gadījumā Viņš nevarēs atnākt, un atnest to viņam. Ananija atrada Kristu, liela ļaužu pūļa ielenktu; viņš pakāpās uz akmens, no kura varēja labāk redzēt, un mēģināja uzgleznot Glābēju. Redzot, ka Ananija grib uzgleznot Viņa portretu, Kristus pavēlēja atnest ūdeni, nomazgājās, noslaucīja savu vaigu audeklā un uz šī audekla palika Viņa attēls. Kristus deva šo audeklu Ananijam, pavēlot to aiznes ar atbildes vēsti tam, kurš viņu sūtījis. Šajā vēstī Kristus atsakās iet uz Edesu pats, sakot, ka Viņam jāpiepilda tas, kā dēļ Viņš ir sūtīts. Pēc sava darba piepildījuma Viņš apsolīja nosūtīt pie Abagara vienu no saviem mācekļiem. Saņēmis portretu, Abgars kļuva vesels no savas slimības, taču viņa seja joprojām bija sakropļota. Pēc Svētā gara izliešanās svētais apustulis Tadejs, viens no septiņdesmit, devās uz Edesu, pabeidza Abgara izdziedināšanu un pievērsa viņu kristietībai. Abgars piestiprināja Kristus tēlu pie dēļa un novietoja to nišā virs pilsētas vārtiem, noņemot tur iepriekš novietoto elku..." (Pirmās dokumentālās ziņas par šo ikonu ir Septītā Vispasaules koncila materiālos).

2) Kristus Pantokrators ("Visavaldītājs").

Parasti tā ir freska vai mozaīka, kas atrodas baznīcas centrālajā kupolā. Ikonā Kristus ir attēlots tērpts hinantijā un hitonā. Labā roka pacelta svētībai, kreisajā atvērts vai aizvērts Evaņģēlijs.

   

3) Kristus tronī (Спас на престоле)

Šī ikona attēlo Kristu tāpat kā iepriekšminētajā ikonā (Evaņģēlijs, svētībā pacelta roka), bet Kristus figūra attēlota visā augumā un sēdoša tronī. Tronis - Visuma, visas redzamās un neredzamās pasaules simbols un arī kā Glābēja ķēnišķīgās slavas zīme.

4) Visspēcīgais Kristus (Спас в силах)

Parasti centrālā ikonostasa ikona. Tai ir daudz kopīga ar "Pantakratoru" un "Kristu tronī", bet atšķirība ir daudz dziļākā simbolikā. Kristus sēdošs tronī tērpts hinatijā un hitonā ar Evaņģēliju rokā attēlots uz sarkana kvadrāta (ar izstieptiem stūriem) fona. Kvadrāts ir zemes simbols. Četros kvadrāta stūros var būt attēloti eņģelis (cilvēks), lauva, vērsis un ērglis. Tie ir ir evaņģēlistu Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa simboli, kas Kunga mācību sludina visās zemes malās. Virs sarkanā kvadrāta ir attēlots zils aplis - garīgā pasaule. Zilajā aplī attēloti eņģeļi - debesu spēki. Virs zilā apļa - sarkans rombs - neredzamās pasaules simbols.

Šī ikona ir īsts teoloģijas traktāts krāsās. Tās ikonogrāfija ir balstīta uz Jāņa Teologa Atklāsmi. Kristus attēlots tāds, kāds Viņš nāks laika beigās.

5) Emanuēls ("Dievs ar mums")

Kristus attēls 12 gadu vecumā (Lk. 2:41-51). Pusaudzis - Kristus attēlots hinantijā un hitonā ar tīstokli rokā. Attēls ir reti sastopams.

"Tādēļ Tas Kungs pats jums dos zīmi: redzi, Jaunava kļūs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa Tam dos vārdu Emanuēls (Dievs ar mums)" (Jes. 7:14).

 

6) Kristus ... (Спас Благое Молчание)

Vēl retāka Kristus ikona. Ja "Emanuels" un "Ne rokām radītā" attēlo Kristu tādu, kāds Viņš bija uz zemes, bet "Visspēcīgais Kristus" - tādu, kāds viņš nāks laika beigās, tad šī ikona attēlo Kristu līdz savai atnākšanai pie cilvēkiem. Tas ir vienīgais Kristus attēls, kur nimbā krusta vietā ir attēlota astoņstaru zvaigzne. Zvaigzni veido divi kvadrāti, vien no kuriem simbolizē Kunga dievišķību, otrs - Dievišķības neizzināmības miglu. Glābējs tiek attēlots eņģeļa izskatā kā jauneklis baltā mantijā ar platām piedurknēm. Aiz muguras - nolaisti spārni. Ikona attēlo Dieva Dēla eņģeļa tēlu - Kristu pirms iemiesošanās.