Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Kurzemes dievnami un to vēsture

 

Dundagas Sv. Konstantīna un Helēnas baznīca (vairs neeksistē)

Kolkas Kristus Piedzimšanas baznīca (dievkalpojumi notiek latviešu valodā, kalpo priesteris Nils Druvaskalns)

Kuldīgas Dievmātes Patvēruma baznīca

Ķūļciema Sv. Arsēnija baznīca

Liepājas Svētītāja Aleksija, Maskavas metropolīta, baznīca

Liepājas Sv. Aleksandra Ņevska baznīca

Liepājas Svētās Trijādības katedrāle

Liepājas Sv. Nikolaja Jūras Katedrāle

Saldus Dieva Parādīšanas baznīca

Talsu Sv. Trijādības baznīca, uzspridzināta 1972. gadā

Ugāles Sirddskaidrā Radoņežas Sergija baznīca

Valdemārpis baznīca

Ventspils Sv. Nikolaja baznīca