Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

 

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

 

 

Pēdējie papildinājumi 31.07.2018

 

© eleison.lv

 

 


Kalendārs

„Pēc pasaulīgās gudrības brauc pāri jūrām un meklē to savā un svešās zemēs. Bet debess valstības dēļ nav jābrauc uz svešām zemēm – tā ir mūsos pašos (Lk. 17,21), ja vien gribam to redzēt un atrast.”

„Labestība”, no nodaļas Pamācības par dzīvi Kristū

 

Dvēsele nosalusi un izslāpusi meklē, tiecas pretī Viņa gaismai un sauc: „Kyrie, eleison” – „Kungs, apžēlojies!” Un nemitīgā lūgšanā, rāmā pacietībā, samiernieciskā paklausībā sajūti tik tikko manāmu pieskārienu: Dievs ir uzklausījis, dāvājis ticību, stiprinājis un darījis brīnumu. Kāpēc gan no Bizantijas līdz mums atnākusī senās Baznīcas ticība tik ļoti piesaista cilvēkus, sniedz neizmērojamu garīgu prieku, drošu pamatu un pat glābj no postošām atkarībām?

Latvijā tagad pieaug pareizticīgo skaits – statistikas dati liecina, ka tagad varētu būt ap 400 – 450 tūkstošu pareizticīgo, turklāt šī konfesija kļūst aizvien populārāka latviešu vidū. Varbūt te var vilkt paralēles ar 19. gs. vidu, kad latvieši masveidā pārgāja pareizticībā? Daudzi to mēģināja skaidrot ar latviešu zemnieku centieniem pēc savas zemes, pārejot ķeizara ticībā. Tomēr rakstiskas liecības un nostāsti vēsta, ka vienkāršie ļaudis, noguruši no apkārtējā morālā pagrimuma un vācu muižkungu patvaļas, ilgojās pēc patiesas un dziļas ticības. Līdzīgi varētu teikt arī par mūsdienām: cilvēki meklē ceļu Pareizticībā, tās pamatīgumā un gadsimtos pārbaudītajās vērtībās, lai glābtos no pasaulīgā laicīguma, grēcīguma pieaugošās popularizācijas, no ateisma, no maldiem neskaitāmās pseidomācībās un dvēseli kropļojošās tehnikās. Pareizticība saglabājusi savu spēku un nozīmi, jo turpina senās Baznīcas pirmsākumos iedibināto kārtību, sargā kristietības vērtības, neizdabājot laikmetīgām „modes tendencēm”, un godā svēto mantojumu.

 

Šīs mājas lapas mērķis ir apkopot latviešu valodā pieejamo informāciju, rakstus, publikācijas, kas saistīti ar Pareizticību, tās vērtībām un garīgo mantojumu. Šeit jūs atradīsiet ziņas par Latvijas pareizticīgajiem dievnamiem, draudzēm un to vēsturi (ziņas aizvien tiek papildinātas), kā arī informāciju par latviešu valodā iznākušajām grāmatām, sākot no 1843. gada līdz mūsdienām. Turpinās darbs pie Baznīcas svētku skaidrojumu, svēto dzīvesstāstu, svētvietu aprakstu tulkojumiem, par pamatu izmantojot Maskavas patriarhāta un to eparhiju oficiālo saitu materiālus, kā arī klosteru un baznīcu izdevniecību klajā laistās grāmatas. Interesenti atradīs skaidrojumu daudziem terminiem, kuri sastopami saistībā ar Pareizticīgo Baznīcu.

Visiem interesentiem ir iespēja angļu valodā noklausīties lekcijas par Pareizticību: